Waarom je opleiding volgen bij D-nails ?

  • De docenten van D-nails hebben ieder bijna 20 jaar ervaring
  • Hebben veelvoudig les gegeven en zelf deelgenomen aan vele Nationale en Internationale opleidingen en trainingen.
  • Hebben zeer succesvol deelgenomen aan vele (inter) Nationale wedstrijden. Waaronder 3-Voudig Nederlands Kampioen. 
  • Gejureerd bij (inter) Nationale wedstrijden.  Examens afgenomen voor o.a het Nagelgilde (Nederlands Branche organisatie)
  • Trainingen gegeven voor een aantal grote Merken.
  • Voor vakbladen en televisie gewerkt.
  • En met de grote Internationale namen samen gewerkt in de Branche
  • Weten als geen ander hoe je een succesvolle salon kan beginnen !
 
Al deze kennis hebben wij samengevoegd in wat wij noemen een volledige no Nonsens opleiding waarbij u de nieuwste en beste technieken leert. Met uitgebreide theorie een zeer vakgerichte opleiding in kleine groepjes van maximaal 5 stylisten. Met de mogelijkheid tot eventuele vervolgtrainingen. Maar ook geven wij uiteraard specialisatie trainingen voor gediplomeerde stylisten. Ongeacht merk of achtergrond. 
 
Niet Merkgericht

Wij werken in onze opleiding met een combinatie van verschillende merken. Ook is het mogelijk om deel te nemen met je eerder aangeschafte producten.  Wij kunnen je begeleiden in wat het beste bij jou past.

kosten materialenpakket*    365,- incl btw

* theoriemap en compleet praktijk-pakket

Vervolgtrainingen

Heb je bij ons de basisopleiding gedaan. Of ben je al een gediplomeerd styliste. En heb je problemen met hechting, strakke french of bijvoorbeeld snelheid ? Of wil ook jij succesvol deelnemen aan wedstrijden . Ook dan hebben wij aanvullende trainingen.

Kleine groepen

Wij kiezen ervoor om zeer intensief in kleine groepen te werken. Dit zodat we u echt goed kunnen begeleiden. En u echt een vak leert. U ontvangt na elke training een certificaat.  Bij de opleiding krijgt u ook een diploma.

Learn from the best... Become the best

Salon set

Photo Editor_EkpnYJ

 

perfectietraining

Photo Editor_ydmZr8

Algemene Voorwaarden Opleidingen Artikel 1. Diploma/Certificaat De opleidingen worden afgesloten met een officieel certificaat of een certificaat van deelname voor de behaalde (deel)kwalificatie(s). Het lesgeld is inclusief examengelden. De examens behorende bij opleidingen van D-nails worden afgenomen door D-nails Artikel 2. Opleidingsduur en opleidingskosten De opleidingsduur is per opleiding of cursus aangegeven op de website van D-Nails www.d-nails.nl. De opleidingskosten bestaan uit lesgelden, kosten voor het lespakket. Naast lesgelden zijn mogelijk overige kosten (zoals materiaal en boeken) verschuldigd. De lesgelden en overige kosten zijn per opleiding of specialisatiecursus aangegeven op de website van D-nails Artikel 3. Betaalinformatie Betalingen dienen minimaal 1 week voor aanvang van de opleiding voldaan te zijn. Bij te late betaling, zijn rente en kosten verschuldigd. Het is mogelijk dat de cursist als gevolg van herhaalde wanbetaling wordt geschorst van de opleiding totdat de achterstand inclusief rente en kosten is voldaan en totdat er een redelijk gelegenheid is de opleiding weer te vervolgen. Schorsing leidt niet tot opschorting van de betalingsverplichtingen van de cursist uitgaande van een normaal niet opgeschorte opleiding. Artikel 4. Cursusplanning en overmacht 1. D-nails behoudt zich het recht voor om bij over- of onderinschrijving van een opleiding of cursus op een later tijdstip (uiterlijk 6 maanden) een redelijk alternatief te bieden. De cursist zal hierover tijdig worden geïnformeerd. Indien door een beperkte omvang van het aantal inschrijvingen of overmacht een bepaalde opleiding niet binnen 6 maanden kan aanvangen dan behoud D-nails zich het recht voor de opleiding te annuleren waardoor de door inschrijving ontstane overeenkomsten vervallen. Ingeschreven cursisten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. D-nails is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht of onderinschrijving. 2. D-nails behoudt zich het recht om ten aanzien van cursussen en workshops organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. Artikel 5. Inschrijving 1. Inschrijving voor een opleiding of cursus kan d.m.v. een papieren of digitale aanmelding of door acceptatie van een door D-nails uitgebrachte offerte. Door ondertekening van het papieren inschrijfformulier of door verzending van het digitale inschrijfformulier verbindt u zich om de aangekruiste opleiding af te nemen en de verschuldigde opleidingskosten te betalen. Bij digitale inschrijving ontvangt u een bevestiging per email of per post. U heeft voor deze overeenkomst een bedenktijd van 14 werkdagen waarbinnen kosteloos kan worden geannuleerd via email of aangetekende brief. Echter zodra de opleiding daadwerkelijk is begonnen vervalt deze per direct. Indien een derde (bijvoorbeeld een werkgever of ouder) de opleidingskosten aan D-nails gaat betalen dan dient deze derde de inschrijving mede te ondertekenen in gebreke waarvan de cursist zelf de opleidingskosten aan D-nails verschuldigd blijft. 2. Inschrijfgeld U zult hiervoor een factuur ontvangen. Deze factuur dient uiterlijk 8 dagen na dagtekening te zijn voldaan: De aanbetaling voor een opleiding (meerdere dagen) bedraagt 50%. De aanbetaling voor een cursus/workshop bedraagt (één dag of dagdeel) € 50,00 Bij inschrijving korter dan 7 dagen voor aanvang van de opleiding is geen inschrijfgeld van toepassing en dient het volledige factuurbedrag per omgaande te worden voldaan. Artikel 6. Betaling Voor het cursusgeld en/of het lespakket zult u een factuur ontvangen met aftrek van de aanbetaling. Deze factuur dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de cursus te zijn voldaan. Bij inschrijving korter dan 7 dagen voor aanvang van de opleiding is dient het volledige factuurbedrag per omgaande te worden voldaan Artikel 7. Annuleringsregeling Vanaf de dag van de inschrijving voor een opleiding of workshop krijgt de cursist 14 werkdagen bedenktijd. Binnen deze 14 dagen kan de opleiding of workshop kosteloos worden geannuleerd door dit per e-mail door te geven (info@d-nails.nl ) Na deze 14 werkdagen is de onderstaande regeling van toepassing. 1. Annulering van de opleiding/workshop kan alleen geschieden per aangetekend schrijven of per e-mail (info@d-nails.nl). Bij annulering tot 28 dagen voor de eerste lesdag is het inschrijfgeld aan D-nails verschuldigd. Bij annulering tot 14 dagen voor de eerste lesdag is 20% van het lesgeld aan Dnails verschuldigd. Bij annulering binnen 14 dagen voor de eerste lesdag is 50% van het lesgeld aan D-nails verschuldigd. Bij beëindiging/niet verschijnen door de cursist na aanvang van de opleiding is 100% van het lesgeld aan D-nails verschuldigd. 2. Bovenstaande regeling is niet van toepassing op opleidingen/workshops tot 4 dagdelen. Inschrijvingen hiervoor kunnen niet worden geannuleerd, het hele bedrag blijft verschuldigd. Artikel 8. Boeken en lesmateriaal D-nails verstrekt boeken en lesmateriaal aan cursisten na ontvangst van betreffend bedrag welke vervolgens hun eigendom worden. Op lesmaterialen zijn auteursrechten van toepassing die door de cursist en derde (werkgever of anders) worden eerbiedigt door in ieder geval zonder toestemming van D-nails geen kopieën hiervan te maken of de inhoud ervan te openbaren. Artikel 9. Prijzen Een en ander onder voorbehoud van drukfouten c.q. wijzigingen. D-nails behoudt zich het recht om prijzen, inhoud van verpakkingen, kleuren te wijzigen en producten te vervangen. Artikel 10. Aansprakelijkheid D-nails is niet aansprakelijk voor gevolgen van behandelingen voor, tijdens of na opleidingen of voor het verkeerd gebruik van producten. Het gebruik van nagelstyling producten kan bij sommige personen een overgevoeligheidsreactie of allergie teweegbrengen zoals roodheid, jeuk, het ontstaan van blaasjes waarvoor wij geen aansprakelijkheid nemen. Stop in deze gevallen direct met het gebruik en stap eventueel over op een andere methode. Raadpleeg bovendien uw huisarts. Astma patiënten hebben grotere kans op overgevoeligheid. Bij zwangerschap dient u eerst uw huisarts te raadplegen. D-nails aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid noch voor de financiële aspecten c.q. eventueel wel of niet behalen van rendementen of omzetten voortvloeiend uit de activiteiten of het wegblijven hiervan. Artikel 11. Advies Het dragen van een mondkapje, nitril handschoenen evenals gebruik van een afzuigsysteem wordt geadviseerd tijdens het werken als nagelstyliste. Gebruiksaanwijzingen en waarschuwing op nagel- producten goed lezen. Producten voor professioneel gebruik niet gebruiken op de huid en de gebruiksaanwijzingen naleven.