Om U welkom te mogen heten in onze salon, volgen hier de huisregels waar een ieder zich aan moet houden.

Wij werken alleen volgens afspraak en betaling is zowel contant als met pin mogelijk. Afspraak afzeggen?, geen probleem, echter wel minimaal 24 uur voor aanvang van de afspraak. Wanneer er later wordt afgezegd wordt er 50% van de geboekte behandeling in rekening gebracht. Afspraken afzeggen kan alleen telefonisch. Op tijd komen is erg belangrijk. Wanneer u meer dan 10 minuten te laat bent en er na u nog een afspraak gepland staat, kunt u niet meer behandeld worden en dient u een nieuwe afspraak te maken. roken is niet toegestaan. Wij adviseren geen kleine kinderen mee te nemen naar de salon.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de nagelstudio is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Wij hebben geheimhoudingsplicht over alles dat wordt besproken tussen cliënt en de behandelaar. Kunstnagels worden alleen gezet bij personen van 16 jaar of ouder. Wij geven garantie op onze behandelingen, echter als wij vermoeden dat er onkundig is omgegaan met de door ons geplaatste nagels vervalt deze garantie.
Wanneer U in onze salon komt en U bent onder behandeling van een arts en/of fysiotherapeut verzoek ik U dit in overleg te doen. Een doorverwijzing van een arts is niet nodig, maar een overleg indien er medicatie of wat dan ook gebruikt wordt is het raadzaam dit met de arts te weerleggen. Ontspannende massages worden niet vergoed door de verzekering. Indien er twijfel is over een aandoening of blessure, kan ik ten alle tijden de massage stopzetten en U doorverwijzen naar een arts. Hygiëne staat in een hoog vaandel, daarom verzoek ik U voordat U naar de salon komt te douchen, dit werkt het meest prettig voor beide partijen. U hoeft geen handdoek mee te nemen. De salon is niet aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit het behandelen van niet door cliënt genoemde symptomen, blessures of aandoeningen. Ik verzoek U vriendelijk om mobiele telefoons uit te zetten. De massages zijn gericht op het verbeteren van lichaam en geest en hebben niets met erotiek te maken.